Skip to content

Tayi Tibble


Tayi Tibble (Te Whānau ā Apanui/Ngāti Porou) was born in 1995 and lives in Te Whanganui a Tara, Aotearoa. She is the author of Poūkahangatus.

January 8, 2024